Ambassade van België in Algerije
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Vanaf zondag 2 juni 2019 worden alle legalisatieaanvragen in ontvangst genomen door TLScontact, résidence Sahraoui Butte Des Deux Bassins Oued Romane, El Achour, Alger 16104. Bijkomende  gewenste informatie kan u bekomen via volgende website: https://be-legalization.tlscontact.com/dz/alg/index.php of via het TLS call center op het nummer +213 671211417, bereikbaar van zondag tot donderdag van 08u30 tot 15u30.

De documenten die gelegaliseerd worden, moeten

  • als ze in het Arabisch geschreven zijn, vergezeld zijn van een, door een beëdigde vertaler gedane, vertaling. Zowel het oorspronkelijk document als de vertaling moeten worden gelegaliseerd door de Algerijnse autoriteiten;
  • als ze in het Frans geschreven zijn, gelegaliseerd worden door de Algerijnse autoriteiten.

De te volgen procedure voor een aantal documenten:

  • Document van burgelijke staat / Document van het APC: legalisatie door de daira voor de afgifte van het document eerst, dan wordt het door het Algerijns Ministerie van Buitenlandse Zaken gelegaliseerd. De laatste fase is de legalisatie op de Ambassade.
  • Criminal Records / Kopie van Oordeel: legalisatie door het Algerijnse Ministerie van Justitie, daarna legalisatie door het Algerijns Ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste fase is de legalisatie op de Ambassade.
  • Diploma: legalisatie door het Ministerie van Hoger Onderwijs of het Ministerie van Nationaal Onderwijs, daarna legalisatie door het Algerijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste fase is de legalisatie op de Ambassade.

Het adres van de legalisatie-dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het volgende: Plateau des Annassers - Kouba - Algiers.

Privé-personen die op de Ambassade hun handtekening plaatsen, kunnen deze laten legaliseren in aanwezigheid van de bevoegde personen. 

 
Algemene informatie over legalisatie

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Meer informatie