Legalisatie van documenten

Hoe legaliseert u een document?

 1. Laatst bijgewerkt op

Legalisatieaanvragen voor officiële documenten die zijn afgegeven en geauthentiseerd door de bevoegde Algerijnse autoriteiten ( geboorteakten, strafregisters, medische certificaten, enz. ), moeten worden ingediend bij onze partner TLScontact. Bijkomende gewenste informatie kan u bekomen via volgende website: https://be-legalization.tlscontact.com/dz/alg/index.php of via het TLS call center op het nummer +213 671211417

Algemene informatie over legalisatie

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Elektronische legalisatie ( eLegalisatie )

Sinds oktober 2020 voert de ambassade van België in Algerije e-legalisatie uit. Concreet: buitenlandse documenten bestemd voor België worden elektronisch gelegaliseerd, er zijn geen stickers meer op papieren documenten. Buitenlandse documenten die bestemd zijn voor een ander land dan België, kunnen elektronisch worden gelegaliseerd EN met een sticker op het papieren document.

De link naar het gelegaliseerde document wordt rechtstreeks per e-mail naar de aanvrager gestuurd en de aanvrager ontvangt ook een ontvangstbewijs om te bewaren. In de e-mail en op het ontvangstbewijs staan een bestandsnummer en een uitgiftedatum (zogenaamde 'sluitingsdatum' ). De elektronische legalisatie kan worden geraadpleegd en gedownload via de website https://legalweb.diplomatie.be met behulp van het bestandsnummer EN de uitgiftedatum (sluitingsdatum bij ontvangst ).

Legalisatieprocedure via TLS

 1. Elk document dat wordt voorgelegd voor legalisatie op de Ambassade van België, dient eerst door een Algerijnse overheid gelegaliseerd te worden. Hier volgt de procedure voor enkele documenten.
 2. De voorgelegde documenten samen met hun eventuele vertaling dienen minder dan 6 maanden oud te zijn.
 3. Indien een document in het Arabisch is opgesteld, dient het document voorgelegd te worden samen met een vertaling naar het Frans, Nederlands of Duits. De vertaling dient opgesteld te worden door een beëdigde vertaler. Let op, de Arabische stempels dienen ook vertaald te worden. De Ambassade zal het origineel legaliseren alsook de vertaling.
 4. Consulaire taks: 20€ per document dat moet gelegaliseerd worden, te betalen in DZD (raadpleeg de tabel van consulaire taksen om het exacte bedrag in dinars te kennen)
 5. De aanvrager van de legalisatie dient niet persoonlijk aanwezig te zijn voor het legaliseren van documenten. Een derde kan dat in zijn plaats doen.
 6. Het is belangrijk dat de naam en de voornamen op alle documenten op dezelfde manier gespeld worden.
 7. De elektronische legalisatie is toegankelijk en kan gedownload worden via legalweb.diplomatie.be op basis van het dossiernummer en de datum van afgifte.

De te volgen procedure voor een aantal documenten:

 • Document van burgelijke staat / Document van het APC: legalisatie door de daira voor de afgifte van het document eerst, dan wordt het door het Algerijns Ministerie van Buitenlandse Zaken gelegaliseerd. De laatste fase is de legalisatie op de Ambassade.
 • Criminal Records / Kopie van Oordeel: legalisatie door het Algerijnse Ministerie van Justitie, daarna legalisatie door het Algerijns Ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste fase is de legalisatie op de Ambassade.
 • Diploma: legalisatie door het Ministerie van Hoger Onderwijs of het Ministerie van Nationaal Onderwijs, daarna legalisatie door het Algerijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste fase is de legalisatie op de Ambassade.

Het adres van de legalisatie-dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het volgende: Plateau des Annassers - Kouba - Algiers.

Verzoeken om handtekeningen van individuen te legaliseren ( Bijlage 32, volmacht, enz. )

Verzoeken om legalisatie van individuele handtekeningen (Bijlage 32, volmacht, enz. ) moeten rechtstreeks aan de ambassade worden gedaan. Ondertekenaars moeten daarom rechtstreeks bij de ambassade een afspraak maken om persoonlijk te kunnen gaan om hun documenten te ondertekenen voor de ambassademedewerker die de verzoeken om legalisatie ontvangt; deze afspraken moeten schriftelijk worden aangevraagd bij Algiers.Visa@diplobel.fed.be